Расширенный поиск


Добавленные фильтры
Начать поиск сначала
Добавить фильтры поиска

Начать поиск сначала


Результаты 1-10 из 33.
Найденные ресурсы:
Название
Вясельная традыцыя ГомельшчыныВясельная традыцыя Гомельшчыны : фальклорна-этнаграфічны зборнік / укладанне В.С. Новак ; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – 485 с. – (Серыя “Гуманітарныя навукі”); 978-985-552-029-1; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1553; 392.51 (476.2); 63.521 (4Беі – 4 Гом) – 534
Славянская міфалогія (на матэрыялах Гомельскай вобласці)Новак, В.С. Славянская міфалогія (на матэрыялах Гомельскай вобласці) : манаграфія / В.С. Новак. – Мінск : «Права і экономіка», 2009. – 324 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1677; 398 (476.2); 82.3 (4БЕі - 4 Гом) - 44.002.2
Каляндарна-абрадавы фальклор ГомельшчыныНовак, В.С. “Каляндарна-абрадавы фальклор Гомельшчыны”. В 2 ч. Ч 1 / В.С. Новак ; Гомельскі дзярж. ун-эт імя Ф. Скарыны. - Гомель, 2009. – 252 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1675; 398.3 (=161.3) (476.2); 82.3 (=411,3) (4Беі-4Гом)-3+63.521 (= 411.3)-73
Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле " Прыкметы і павер'і сямейнай абраднасці" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”Новак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па раздзелу “Прыкметы і павер’і сямейнай абраднасці” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія” / В. С. Новак, А.А. Кастрыца, А.М. Палуян; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 59 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4191; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8)
Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле " Прыкметы і павер'і сямейнай абраднасці" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”Новак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па раздзелу “Прыкметы і павер’і сямейнай абраднасці” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія” / В. С. Новак, А.А. Кастрыца, А.М. Палуян; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 59 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4184; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8)
Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле "Каляндарная абраднасць"для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” Частка 2.Новак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па раздзеле “Каляндарная абраднасць” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія”. У 2 ч. Ч.2 / В. С. Новак, А.А. Кастрыца, А.М. Палуян; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4186; 398.3 (= 161.3): 378.147.88 (075.8)
Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле " Народная міфалогія беларусаў" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”Новак, В.С. “Народная міфалогія беларусаў” для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01“Беларуская філалогія” / В. С. Новак, А.А. Кастрыца, К.В. Паборцава; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – с; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4185; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8)
Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле "Каляндарная абраднасць"для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” Частка 1..Новак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па раздзеле “Каляндарная абраднасць” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія”. У 2 ч. Ч.1 / В. С. Новак, А.А. Кастрыца; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 119 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4188; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8)
Фалькларыстыка: Сямейна-абрадавая паэзія. Практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”Новак, В.С. Фалькларыстыка: Сямейна-абрадавая паэзія: практычны дапаможнік / В.С. Новак, А.А. Кастрыца; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 48 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4193; 821.161.3–1(076)
Вясельная традыцыя Гомельшчыны (фальклорна-этнаграфічны зборнік)Вясельная традыцыя Гомельшчыны : фальклорна-этнаграфічны зборнік / Укладанне В.С. Новак; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – 485 с. – (Серыя “Гуманітарныя навукі”); http://repo.gsu.by/handle/123456789/4225; 392.51 (476.2)