Расширенный поиск


Добавленные фильтры
Начать поиск сначала
Добавить фильтры поиска

Начать поиск сначала


Результаты 1-10 из 41.
Найденные ресурсы:
Название
Вясельная традыцыя ГомельшчыныВясельная традыцыя Гомельшчыны : фальклорна-этнаграфічны зборнік / укладанне В.С. Новак ; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – 485 с. – (Серыя “Гуманітарныя навукі”); 978-985-552-029-1; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1553; 392.51 (476.2); 63.521 (4Беі – 4 Гом) – 534
Славянская міфалогія (на матэрыялах Гомельскай вобласці)Новак, В.С. Славянская міфалогія (на матэрыялах Гомельскай вобласці) : манаграфія / В.С. Новак. – Мінск : «Права і экономіка», 2009. – 324 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1677; 398 (476.2); 82.3 (4БЕі - 4 Гом) - 44.002.2
ФалькларыстыкаНовак, В.С. Фалькларыстыка : практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія”. У 4 ч. Ч.1 / В. С. Новак ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 123 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1686; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8); 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4 : 63.52 (= 411.3) – 731 я73
ФалькларыстыкаНовак, В.С. Фалькларыстыка : практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія”. У 4 ч. Ч.2 / В. С. Новак ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 123 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1687; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8); 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4 : 63.52 (=411.3) – 731 я73
ФалькларыстыкаНовак, В.С. Фалькларыстыка : практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія”. У 4 ч. Ч.3 / В. С. Новак ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 139 с.; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8); http://repo.gsu.by/handle/123456789/1688; 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4 : 63.52 (= 411.3) – 731 я73
ФалькларыстыкаНовак, В.С. Фалькларыстыка : тэкст лекцыі па тэме “Регіянальныя асаблівасці вясельных традыцый” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія” / В. С. Новак ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 107 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1689; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8); 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4 : 63.52 (= 411.3) – 731 я73
Фальклорная практыкаНовак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па раздзелу “Прыкметы і павер’і сямейнай абраднасці” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія” / В. С. Новак, А.А. Кастрыца, А.М. Палуян; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 59 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1680; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8); 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4 : 63.52 (=411.3) – 731 я73
Фальклорная практыкаНовак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па раздзеле “Народная міфалогія беларусаў” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“ Беларуская філалогія” / В. С. Новак, А.А. Кастрыца, К.В. Паборцава; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – с. 78; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1678; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8); 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4: 63.52 (=411.3) – 731 я73
Фальклорная практыкаНовак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па разделе " Каляндарная абраднасць" для студэнтау спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія". У 2 ч. Ч 2 / В.С. Новак, А.А. Кастрыца, А.М. Палуян ; Гомельскі дзярж. уні-эт імя Ф. Скарыны. - Гомель, 2009. - 62 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1682; 398.3 (= 161.3): 378.147.88 (075.8); 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4 : 63.52 (=411.3) – 731 я73
Фальклорная практыкаНовак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па раздзеле “Каляндарная абраднасць” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія”. У 2 ч. Ч.1 / В. С. Новак, А.А. Кастрыца ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 119 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1685; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8); 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4 : 63.52 (=411.3) – 731 я73