Расширенный поиск


Добавленные фильтры
Начать поиск сначала
Добавить фильтры поиска

Начать поиск сначала


Результаты 11-20 из 41.
Найденные ресурсы:
Название
Каляндарна-абрадавы фальклор ГомельшчыныНовак, В.С. “Каляндарна-абрадавы фальклор Гомельшчыны”. В 2 ч. Ч 1 / В.С. Новак ; Гомельскі дзярж. ун-эт імя Ф. Скарыны. - Гомель, 2009. – 252 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1675; 398.3 (=161.3) (476.2); 82.3 (=411,3) (4Беі-4Гом)-3+63.521 (= 411.3)-73
Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле " Прыкметы і павер'і сямейнай абраднасці" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”Новак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па раздзелу “Прыкметы і павер’і сямейнай абраднасці” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія” / В. С. Новак, А.А. Кастрыца, А.М. Палуян; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 59 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4191; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8)
Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле " Прыкметы і павер'і сямейнай абраднасці" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”Новак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па раздзелу “Прыкметы і павер’і сямейнай абраднасці” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія” / В. С. Новак, А.А. Кастрыца, А.М. Палуян; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 59 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4184; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8)
Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле "Каляндарная абраднасць"для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” Частка 2.Новак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па раздзеле “Каляндарная абраднасць” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія”. У 2 ч. Ч.2 / В. С. Новак, А.А. Кастрыца, А.М. Палуян; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4186; 398.3 (= 161.3): 378.147.88 (075.8)
Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле " Народная міфалогія беларусаў" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”Новак, В.С. “Народная міфалогія беларусаў” для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01“Беларуская філалогія” / В. С. Новак, А.А. Кастрыца, К.В. Паборцава; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – с; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4185; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8)
Фальклорная практыка. Практычны дапаможнік па раздзеле "Каляндарная абраднасць"для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” Частка 1..Новак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па раздзеле “Каляндарная абраднасць” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія”. У 2 ч. Ч.1 / В. С. Новак, А.А. Кастрыца; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 119 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4188; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8)
Фалькларыстыка: Сямейна-абрадавая паэзія. Практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”Новак, В.С. Фалькларыстыка: Сямейна-абрадавая паэзія: практычны дапаможнік / В.С. Новак, А.А. Кастрыца; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 48 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4193; 821.161.3–1(076)
Вясельная традыцыя Гомельшчыны (фальклорна-этнаграфічны зборнік)Вясельная традыцыя Гомельшчыны : фальклорна-этнаграфічны зборнік / Укладанне В.С. Новак; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – 485 с. – (Серыя “Гуманітарныя навукі”); http://repo.gsu.by/handle/123456789/4225; 392.51 (476.2)
Міфалагічныя ўяўленні беларусаўМіфалагічныя ўяўленні беларусаў / укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца, уступны артыкул, рэдагаванне / В.С. Новак. – Минск: «Право и экономика». 2010. – 524 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4228; 398.2:2–264(=161.3)
Славянская міфалогія ( на матэрыялах гомельскай вобласці)Новак, В.С. Славянская міфалогія (на матэрыялах Гомельскай вобласці): манаграфія / В.С. Новак. – Минск: «Право и эконо-мика». 2009. – 324 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4232; 398 (476.2)