Расширенный поиск


Добавленные фильтры
Начать поиск сначала
Добавить фильтры поиска

Начать поиск сначала


Результаты 31-40 из 41.
Найденные ресурсы:
Название
Традыцыі сямейнай абраднасці Гомельска-Бранскага памежжа (на матэрыяле фальклору Гомельскага раёна)http://repo.gsu.by/handle/123456789/4336
Радзінна-хрэсьбінная абраднасць беларусаў - энцыклапедыя традыцыйнай народнай сямейнай педагогікіhttp://repo.gsu.by/handle/123456789/4334
Мясцовая спецыфіка каляндарна-абрадавага фальклору Петрыкаўшчыныhttp://repo.gsu.by/handle/123456789/4333
Модульны падыход пры выкладанні дысціпліны "Фалькларыстыка"http://repo.gsu.by/handle/123456789/4332
Фалькларыстыка : сямейна - абрадавая паэзіяНовак, В.С. Фалькларыстыка : Сямейна - абрадавая паэзія : практычны дапаможнік / В.С. Новак, А.А. Кастрыца ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ўн-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 48 с.; ISBN 978-985-439-726-9; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4121; 821.161.3–1(076); 82–1(4Беи)
Траецкая абраднасць гомельшчыны: багацце мясцовай спецыфікіhttp://repo.gsu.by/handle/123456789/4337
(Undefined)http://repo.gsu.by/handle/123456789/4338
З павагай да духоўнага багацця нашых продкаўНовак, В.С. З павагай да духоўнага багацця нашых продкаў / В.С. Новак, А.А. Кастрыца // Вышэйшая школа. - 2015. - №3. - С. 57-58; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4519
Актуальные проблемы филологииАктуальные проблемы филологии : сборник научных статей. Вып. 9 / Ред. кол.: А.В. Бредихина [и др.] ; Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. - Гомель, 2016. - 164 с.; 2223-5205; http://repo.gsu.by/handle/123456789/5439; 8(082)
Актуальные проблемы филологииАктуальные проблемы филологии : сборник научных статей. Вып. 6 / Ред. кол.: А.В. Бредихина [и др.] ; Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. - Гомель, 2013. - 147 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/5458; 80 (082)