Расширенный поиск


Добавленные фильтры

Начать поиск сначала
Добавить фильтры поиска

Начать поиск сначала


Результаты 1-4 из 4.
  • назад
  • 1
  • дальше
Найденные ресурсы:
Название
Фальклорная практыкаНовак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па раздзелу “Прыкметы і павер’і сямейнай абраднасці” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія” / В. С. Новак, А.А. Кастрыца, А.М. Палуян; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 59 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1680; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8); 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4 : 63.52 (=411.3) – 731 я73
Фальклорная практыкаНовак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па раздзеле “Народная міфалогія беларусаў” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“ Беларуская філалогія” / В. С. Новак, А.А. Кастрыца, К.В. Паборцава; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – с. 78; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1678; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8); 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4: 63.52 (=411.3) – 731 я73
Фальклорная практыкаНовак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па разделе " Каляндарная абраднасць" для студэнтау спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія". У 2 ч. Ч 2 / В.С. Новак, А.А. Кастрыца, А.М. Палуян ; Гомельскі дзярж. уні-эт імя Ф. Скарыны. - Гомель, 2009. - 62 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1682; 398.3 (= 161.3): 378.147.88 (075.8); 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4 : 63.52 (=411.3) – 731 я73
Фальклорная практыкаНовак, В.С. Фальклорная практыка : практычны дапаможнік па раздзеле “Каляндарная абраднасць” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія”. У 2 ч. Ч.1 / В. С. Новак, А.А. Кастрыца ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 119 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1685; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8); 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4 : 63.52 (=411.3) – 731 я73