Расширенный поиск


Добавленные фильтры

Начать поиск сначала
Добавить фильтры поиска

Начать поиск сначала


Результаты 1-6 из 6.
  • назад
  • 1
  • дальше
Найденные ресурсы:
Название
ФалькларыстыкаНовак, В.С. Фалькларыстыка : практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія”. У 4 ч. Ч.1 / В. С. Новак ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 123 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1686; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8); 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4 : 63.52 (= 411.3) – 731 я73
ФалькларыстыкаНовак, В.С. Фалькларыстыка : практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія”. У 4 ч. Ч.2 / В. С. Новак ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 123 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1687; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8); 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4 : 63.52 (=411.3) – 731 я73
ФалькларыстыкаНовак, В.С. Фалькларыстыка : практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія”. У 4 ч. Ч.3 / В. С. Новак ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 139 с.; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8); http://repo.gsu.by/handle/123456789/1688; 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4 : 63.52 (= 411.3) – 731 я73
ФалькларыстыкаНовак, В.С. Фалькларыстыка : тэкст лекцыі па тэме “Регіянальныя асаблівасці вясельных традыцый” для студэнтаў спецыяльнасці 1- 21 05 01“Беларуская філалогія” / В. С. Новак ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 107 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/1689; 398.3 (= 161.3) : 378.147.88 (075.8); 82.3 (4 БЕІ = 411.3) - 4 : 63.52 (= 411.3) – 731 я73
Міфалагічныя ўяўленні беларусаўМіфалагічныя ўяўленні беларусаў / укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца, уступны артыкул, рэдагаванне / В.С. Новак. – Минск: «Право и экономика». 2010. – 524 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4228; 398.2:2–264(=161.3)
Хойнікшчыны спеўная душа (народная духоўная культура Хойніцкага краю)http://repo.gsu.by/handle/123456789/4230